e-hvtd v2.0 (9175)

颱風 đài phong
♦Gió lốc xoáy vùng nhiệt đới, rất mạnh, phát sinh ở Thái Bình Dương, tây bộ Hải Dương và Nam Hải.