e-hvtd v2.0 (9175)

治下 trị hạ
♦Cai trị nhân dân. ◇Ban Cố : Thủy định nhân đạo, hoạch bát quái dĩ trị hạ , (Bạch hổ thông , Hào ).
♦Trong phạm vi quản hạt cai trị. ◇Hán Thư : Lại trung tận tiết giả, hậu ngộ chi như cốt nhục, giai thân hương chi, xuất thân bất cố, dĩ thị trị hạ vô ẩn tình , , , , (Khốc lại truyện , Nghiêm Diên Niên truyện ).
♦Sĩ dân đối với quan địa phương tự xưng.