e-hvtd v2.0 (9175)

眼線 nhãn tuyến
♦Bí mật tìm tòi tung tích hoặc chỉ người dẫn đường. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Tại ngã bệnh đích thì hậu, hốt nhiên lai liễu cá nhãn tuyến, báo thuyết hữu nhất tông tư hóa minh nhật quá quan , , (Đệ thập nhị hồi).
♦Tia nhìn, ánh mắt, mục quang. ◇Vương Tây Ngạn 西: Song ngoại đích nùng vụ hoàn một hữu tiêu tán, ngã y nhiên bả nhãn tuyến di hướng na hôi mông mông đích nhất phiến , (Cổ ốc , Đệ nhất bộ bát).
♦Đường kẻ mắt (trang điểm). ◎Như: tha thượng trang thì tập quán họa nhãn tuyến .