e-hvtd v2.0 (9175)

雷霆 lôi đình
♦Sấm sét. ◇Lưu Quân Tích : Xích lịch lịch na điện quang xế nhất thiên gia hỏa khối, Hấp lực lực lôi đình chấn bán bích băng nhai , (Lai sanh trái , Đệ tam chiệp).
♦Tỉ dụ mạnh dữ. Cũng chỉ quân đội mạnh mẽ tấn tốc. ◇Tam quốc chí : Đương tốc phát lôi đình, hành quyền lập đoán, vi kinh hợp đạo, thiên nhân thuận chi , , , (Vương Xán truyện ).
♦Chỉ giận dữ của đế vương hoặc bậc tôn giả (kính xưng). ◇Hậu Hán Thư : (Bành) Tu bài cáp trực nhập, bái ư đình, viết: Minh phủ phát lôi đình ư chủ bộ, thỉnh văn kì quá , , : 簿, (Độc hành truyện , Bành Tu ).
♦Phiếm chỉ giận dữ, thịnh nộ. ◇Ngô Tổ Tương : Bảo trưởng đại phát lôi đình, phách đài lôi trác đích bả Tam Quan mạ liễu nhất đốn , (San hồng , Nhị).