e-hvtd v2.0 (9175)

莫名其妙 mạc danh kì diệu
♦Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ. ◇Cận thập niên chi quái hiện trạng : Ngã đảo mạc danh kì diệu, vi thậm hốt nhiên đại thỉnh khách khởi lai? , (Đệ ngũ hồi).
♦☆Tương tự: mạc minh kì diệu , bất minh sở dĩ .
♦★Tương phản: hoảng nhiên như ngộ .