e-hvtd v2.0 (9175)

紫微 tử vi
♦Tên sao. Là một sao trong tam Viên , vị trí ở đông bắc bảy sao Bắc Đẩu . § Xem tử vi đẩu số .
♦Chỉ cung điện đế vương. ◇Trần Nhữ Nguyên : Hòa minh song phụng hỉ lai nghi, Tam điện hoa hương nhập Tử Vi , 殿 (Kim Liên kí , Xạ sách ).
♦§ Cũng viết là .