e-hvtd v2.0 (9175)

大峽谷 đại hạp cốc
Đại hạp cốc quốc gia công viên : tức Grand Canyon National Park (Mĩ Quốc).