e-hvtd v2.0 (9175)

不相干 bất tương can
♦Không xâm phạm lẫn nhau, không nhiễu loạn lẫn nhau. ◇Hoài Nam Tử : Tiền hậu bất tương niên, tả hữu bất tương can , (Binh lược ) Tiền quân và hậu quân không giẫm đạp lên nhau, tả quân và hữu quân không phạm vào nhau.
♦Không dính líu gì, không liên quan.
♦Không sao, không hại gì, không quan trọng. ◇Hồng Lâu Mộng : Tha thuyết ngã giá thị tòng thai lí đái lai đích nhất cổ nhiệt độc, hạnh nhi ngã tiên thiên tráng, hoàn bất tương can , , (Đệ thất hồi) Người bảo tôi bị nhiệt độc từ khi ở trong thai, may mà thể chất bẩm phú mạnh khỏe, nên không việc gì.