e-hvtd v2.0 (9175)

逶隨 uy tùy
♦Xa xôi, diệu vợi. ◇Vương Dật : Vọng cựu bang hề lộ uy tùy, ưu tâm tiễu hề chí cần cù , (Cửu tư ) Vời trông nước cũ hề đường xa diệu vợi, lòng buồn lo hề chí cần cù.
♦Dáng đắc ý.