e-hvtd v2.0 (9175)

芫花 nguyên hoa
Nguyên hoa : loài cây lá và rễ có chất độc, hoa màu tía nhạt, dùng làm thuốc (lat. Daphne genkwa). § Người đánh cá giã lá ra ném xuống sông, cá chết nổi lên, nên còn gọi là ngư độc .