e-hvtd v2.0 (9175)

綜合 tống hợp
♦Gom góp. ◎Như: tống hợp đại gia đích ý kiến gom góp ý kiến mọi người.
♦Tổng hợp. § Đối lại với phân tích .