e-hvtd v2.0 (9175)

情調 tình điệu
♦Tình ý, tình vị. ◇Triều Bổ Chi : Mạc đạo tôn tiền tình điệu giảm, suy nhan đắc tửu năng hồng 調, (Lâm giang tiên , Trình tổ vũ thập lục thúc , Từ chi nhị ).
♦Cách điệu biểu hiện tư tưởng cảm tình. ◇Diệp Thánh Đào : Hoài Chỉ thuyết thoại hựu đê hựu mạn, chánh hợp tố thuyết ai oán đích tình điệu, sử Trần Quân thính liễu, dã cảm đáo bất hoan , 調, 使, (Quy túc 宿).
♦Tính chất các thứ cảm tình khác nhau sẵn có trong sự vật. ◇Mao Thuẫn : Nhân sanh như triêu lộ! Giá chi khúc tựu biểu hiện liễu giá chủng tình điệu ! 調 (Tí dạ , Thất).