e-hvtd v2.0 (9175)

阿姆斯特丹 a mỗ tư đặc đan
♦Tức Amsterdam, thành thị lớn nhất của nước Hà Lan (Âu Châu).