e-hvtd v2.0 (9175)

猶豫 do dự
♦Chần chừ, không quả quyết. ◇Khuất Nguyên : Tâm do dự nhi hồ nghi hề, dục tự thích nhi bất khả , (Li Tao ). § Nhượng Tống dịch thơ: Mình khuây khỏa lấy mình chẳng nổi, Lòng hồ nghi trăm mối vấn vương.