e-hvtd v2.0 (9175)

收合 thu hợp
♦Thu tập, tụ tập. ◇Hầu Phương Vực : Nhi Thái Tử Đan giả, thả thu hợp lục quốc chi dư tẫn, dĩ tây hướng nhi tiền , , 西 (Thái Tử Đan luận ).