e-hvtd v2.0 (9175)

天干 thiên can
Thiên can tức là mười can gồm có: giáp , ất , bính , đinh , mậu , kỉ , canh , tân , nhâm , quý .