e-hvtd v2.0 (9175)

地圖 địa đồ
♦Bản vẽ hình thái mặt địa cầu, một địa phương hoặc một nước. ☆Tương tự: dư đồ 輿.