e-hvtd v2.0 (9175)

交錯 giao thác
♦Lễ nghi mời rượu lẫn nhau (ngày xưa, sau khi làm xong tế lễ). ◇Nghi lễ : Chúng tân cập chúng huynh đệ giao thác dĩ biện, giai như sơ nghi , (Đặc sinh quỹ thực lễ ).
♦Qua lại chéo nhau lẫn lộn. ◇Sử Kí : Thái tử bệnh huyết khí bất thì, giao thác nhi bất đắc tiết, bạo phát ư ngoại, tắc vi trung hại , , , (Biển Thước Thương Công truyện ).
♦Hình dung qua lại không ngớt. ◇Hán Thư : Quan cái tương vọng, giao thác đạo lộ , (Vương Mãng truyện ).
♦Thay thế lẫn nhau. ◇Chu Tử ngữ loại : Giao thác đại hoán nhi bất khả dĩ hình thể câu dã (Quyển thất tứ).