e-hvtd v2.0 (9175)

海棠 hải đường
♦Cây hải đường (lat. Malus spectabilis).