e-hvtd v2.0 (9175)

隕石 vẫn thạch
♦Thiên thạch, sao sa (tiếng Anh: meteorite). § Tức khối đá hoặc sắt (tàn vụn của một tinh thể) rớt từ không trung xuống trái đất, mặt trăng hoặc một tinh cầu nào đó.