e-hvtd v2.0 (9175)

國務卿 quốc vụ khanh
♦Người cầm đầu viện Quốc Vụ của Hoa Kì, phụ trách việc đối ngoại (Secretary of State).