e-hvtd v2.0 (9175)

板蕩 bản đãng
♦Nhà nước hỗn loạn. § Bản và Đãng là tên hai thiên trong Thi Kinh, thuật sự vô đạo của Lệ Vương .