e-hvtd v2.0 (9175)

後悔 hậu hối
♦Hối hận, hối tiếc (sau sự việc). ◇Sử Kí : Hoài Vương hậu hối, xá Trương Nghi, hậu lễ chi như cố , , (Trương Nghi liệt truyện ).