e-hvtd v2.0 (9175)

然而 nhiên nhi
♦Rồi đó, nhưng mà, song. § Cũng nói: như thử , bất quá , đãn thị . ◇Văn minh tiểu sử : Tái thuyết An Huy tỉnh tuy thị cá trung đẳng tỉnh phân, nhiên nhi phong khí vị khai, chư sự nhân lậu tựu giản, hoàn chiếu trước tòng tiền đích na cá lão dạng tử , , , (Đệ tứ ngũ hồi).