e-hvtd v2.0 (9175)

溽暑 nhục thử
♦Khí hậu ẩm thấp nóng nực. ◇Liêu trai chí dị : Mao ốc sổ chuyên, nhục thử bất kham kì nhiệt , (Tiểu Tạ ) Nhà tranh mấy gian, ẩm bức không chịu được.