e-hvtd v2.0 (9175)

沐浴 mộc dục
♦Gội đầu rửa mình. Phiếm chỉ tắm rửa. ◇Bạch Cư Dị : Kinh niên bất mộc dục, Trần cấu mãn cơ phu , 滿 (Mộc dục ).
♦Ngày xưa là một tục lệ trong hôn lễ và tang lễ. ◇Ba Kim : Nhân môn bả lão thái da đích thi thể mộc dục quá liễu, xuyên thượng liễu liễm y, ư thị cử hành tiểu liễm, sử tử giả thư thư phục phục thảng tại quan tài lí , 穿, , 使 (Gia , Tam ngũ).
♦Thấm nhuần, thừa hưởng ân trạch. ◇Liễu Tông Nguyên : Mộc dục hồng trạch giả, cảm hoài quỹ khắc chi an; phủng đái hoàng ân giả, bất tri tẩm thực chi thích , ; , (Vị Kinh Triệu Phủ thỉnh phục tôn hiệu biểu ).
♦Tỉ dụ ngâm tẩm, hụp lặn trong một hoàn cảnh nào đó. ◇Diệp Thánh Đào : Tha môn chỉ giác đắc hảo tượng mộc dục tại khoái lạc đích hải lí (Nghê hoán chi , Thập).