e-hvtd v2.0 (9175)

瘐死 dũ tử
♦Người ở tù đói rét hay mắc bệnh mà chết.
♦Chỉ cây cỏ không có ánh mặt trời khô héo mà chết. ◇Quách Mạt Nhược : Dũ tử liễu lưỡng bồn xuân lan (Dũ tử đích xuân lan ) Chết khô rồi hai chậu hoa xuân lan.