e-hvtd v2.0 (9175)

四維 tứ duy
♦Chỉ bốn kỉ cương: lễ, nghĩa, liêm, sỉ. ◇Quản Tử : Hà vị tứ duy? Nhất viết lễ, nhị viết nghĩa, tam viết liêm, tứ viết sỉ ? , , , (Mục dân ).
♦Bốn hướng: đông, nam, tây, bắc.