e-hvtd v2.0 (9175)

電飯鍋 điện phạn oa
♦Nồi (nấu) cơm điện.