e-hvtd v2.0 (9175)

微波 vi ba
♦Vi ba, sóng cực ngắn (ba trường từ 1mm tới 1m, tức tần suất từ 300 MHz tới 300 GHz). § Tiếng Anh: microwave. ◎Như: vi ba lô lò điện vi ba.