e-hvtd v2.0 (9175)

數落 sổ lạc
♦Kể ra lỗi lầm. Phiếm chỉ trách móc. § Cũng nói là tố lạc . ◇Hồng Lâu Mộng : Tiến lai bị Vương phu nhân sổ lạc giáo huấn, dã vô thoại khả hồi , (Đệ tam tam hồi) Vừa bước vào cửa, lại bị Vương phu nhân quở trách một trận, không trả lời được câu nào.
♦Nói không ngừng, lải nhải. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : (An thái thái) nhất diện khốc trước, nhất diện sổ lạc đạo: Ngã đích hài tử! Nhĩ khả tâm đông tử đại nương tử! Nã trước nhĩ giá dạng nhất cá hảo tâm nhân! Lão thiên chẩm ma dã bất khả liên khả liên nhĩ! Khiếu nhĩ thụ giá dạng nhi đích khổ yêu! (), : ! ! ! ! (Đệ nhị thập hồi).