e-hvtd v2.0 (9175)

雷射 lôi xạ
♦Dịch âm tiếng Anh "laser". § Cũng viết là .