e-hvtd v2.0 (9175)

幡然 phiên nhiên
♦Hốt nhiên, thình lình. § Cũng viết là phiên nhiên . ◎Như: phiên nhiên cải viết đột nhiên đổi giọng rằng.