e-hvtd v2.0 (9175)

適合 thích hợp
♦Phù hợp. ◇Vương Tây Ngạn 西: Ngã đích luận điệu bất thích hợp nhĩ đích tì vị 調 (Cổ ốc , Đệ nhất bộ nhị).
♦Thích nghi. ◎Như: thử địa khí hậu thích hợp .