e-hvtd v2.0 (9175)

華彩 hoa thải
♦Văn vẻ. ◇Bạch Cư Dị : Hoa thải thành khả ái, Sanh lí khổ dĩ thương , (Văn bách sàng ).
♦Đẹp mắt, xinh đẹp. ◇Tây du kí 西: Hốt nhiên kiến Ngộ Không khiêu xuất ba ngoại (...) hách đắc chúng hầu nhất tề quỵ hạ đạo: Đại vương, hảo hoa thải da! Hảo hoa thải da! (...): , ! ! (Đệ tam hồi).