e-hvtd v2.0 (9175)

撮鹽入火 toát diêm nhập hỏa
♦Giúm muối bỏ vô lửa. § Tỉ dụ tính tình nóng nảy. ◇Thủy hử truyện : Vi thị tha tính cấp, toát diêm nhập hỏa, vi quốc gia diện thượng, chỉ yếu tranh khí, đương tiên tư sát, dĩ thử nhân đô khiếu tha tố Cấp Tiên Phong , , , , , (Đệ nhất tam hồi) Vì tính nóng như giúm muối bỏ bếp, lúc nào cũng vì nước nhà trổ trí ganh đua, xung phong chém giết, cho nên người ta gọi là Cấp Tiên Phong.