e-hvtd v2.0 (9175)

惶恐 hoàng khủng
♦Sợ hãi, kinh hoảng. ◇Bắc sử : Khiển nhân truyền dịch dĩ đáp vấn. Khách hoàng khủng bất cảm ngưỡng thị . (Trường Tôn Tung truyện ).
♦Lấy làm hổ thẹn. ◇Lí Hành Đạo : Thuyết dã hoàng khủng, nhân vi bần nan, vô dĩ độ nhật, yếu tầm ngã muội tử thảo ta bàn triền sử dụng , , , 使 (Khôi lan kí , Đệ nhất chiệp).
♦Lời nhún mình. ◇Tăng Củng : Thịnh biên thượng thả tá quan, nhi tiên dĩ thử tạ. Hoàng khủng, hoàng khủng. Bất tuyên , . , . (Đáp Tôn Đô Quan thư ).