e-hvtd v2.0 (9175)

海疆 hải cương
♦Khu vực ven biển. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhị lão da hồi lai thuyết, nhĩ tam thư thư tại hải cương thậm hảo , (Đệ 108 hồi).