e-hvtd v2.0 (9175)

想不到 tưởng bất đáo
♦Không ngờ, nào dè, dè đâu. ◇Hồng Lâu Mộng : Na nhật cánh khiếu nhân nã kỉ bách tiền cấp ngã, thuyết ngã khả liên kiến đích, sanh đích đan nhu. Giá khả thị tái tưởng bất đáo đích phúc khí , , . (Đệ tam thập thất hồi) Hôm ấy cụ lại sai người lấy mấy trăm đồng tiền cho tôi, bảo tôi là đáng thương, từ bé hay ốm yếu luôn. Thật là một điều may mắn bất ngờ cho tôi.
♦Không chú ý, suy nghĩ không đủ chu đáo kĩ càng. ◇Văn minh tiểu sử : Nhất thiết ứng dụng vật sự khủng hữu tưởng bất đáo đích, thỉnh khai điều chiếu biện , (Đệ nhị tứ hồi).