e-hvtd v2.0 (9175)

貶詞 biếm từ
♦Lời chê trách hoặc giễu cợt. § Cũng viết là . ◎Như: hổ đầu xà vĩ .