e-hvtd v2.0 (9175)

攢萃 toàn tụy
♦Tụ tập. ◇Nhan Diên Chi : Du vịnh chi sở toàn tụy, Tường sậu chi sở vãng hoàn , (Tam nguyệt tam nhật Khúc thủy thi tự ) Chỗ cá tôm (bơi lặn) tụ tập, Nơi chim thú (bay chạy) đi về.