e-hvtd v2.0 (9175)

打光 đả quang
♦Đánh bóng, làm cho trơn nhẵn.
♦Khi chụp ảnh, điều chỉnh, xếp đặt nguồn sáng làm cho vật thể, cảnh tượng đạt được hiệu quả.