e-hvtd v2.0 (9175)

眼看 nhãn khán
♦Mắt nhìn. § Cũng như nói: nhãn kiến , mục đổ . ◇Vương Tích : Nhãn khán nhân tận túy, Hà nhẫn độc vi tỉnh , (Quá tửu gia ).
♦Khoanh tay ngồi nhìn, bỏ mặc. § Thường dùng đối với sự tình phát sinh hoặc tiến triển không như mong muốn. ◇Đinh Linh : Tha hoành thụ thị tự tác tự thụ (...) ngã bất năng nhãn khán tha thụ khổ (...) (Đoàn tụ ).
♦Lập tức, liền bây giờ, vụt chốc. § Cũng như mã thượng . ◎Như: nhãn khán tựu yếu hạ vũ liễu trời sắp mưa liền bây giờ. ◇Lục Du : Lạc sự nhãn khan thành tạc mộng, Quyện du tâm phục tác suy ông , (Ngôn hoài ).