e-hvtd v2.0 (9175)

現代 hiện đại
♦Thời nay, thời bây giờ. ◎Như: hiện đại xã hội .
♦Trong lịch sử Trung Quốc, chỉ thời kì từ Ngũ tứ vận động cho tới ngày nay. § Ngày 4 tháng 5 năm 1919: khởi đầu phong trào tranh đấu cho dân chủ và chống đối ngoại xâm.