e-hvtd v2.0 (9175)

傢俱 gia câu
♦Đồ dùng trong nhà, như bàn ghế, tủ, rương... ☆Tương tự: gia thập , gia cụ .