e-hvtd v2.0 (9175)

因勢利導 nhân thế lợi đạo
♦Thuận theo xu thế phát triển (của sự vật) để đạt được mục tiêu. ☆Tương tự: thuận thủy thôi chu . § Xuất xứ: ◇Sử Kí : Tề hào vi khiếp, thiện chiến giả nhân kì thế nhi lợi đạo chi , (Quyển lục thập ngũ, Tôn Tử Ngô Khởi truyện ) Cho quân Tề là hèn nhát, người giỏi cầm quân thuận theo cái thế đó mà đạt được thắng lợi.