e-hvtd v2.0 (9175)

恐怕 khủng phạ
♦E rằng, sợ rằng. ◎Như: giá dạng tố, hiệu quả khủng phạ bất hảo , .
♦Có lẽ, có thể. ◇Tây du kí 西: Sư phụ thị cá ái can tịnh đích, khủng phạ hiềm ngã , (Đệ tam nhất hồi).