e-hvtd v2.0 (9175)

贊助 tán trợ
♦Tán dồng và giúp đỡ. ◇Nho lâm ngoại sử : Giá thiên thu đại sự, tiểu đệ tự đương tán trợ hiệu lao , (Đệ tam tứ hồi).
♦§ Cũng viết là: tán tương .