e-hvtd v2.0 (9175)

務必 vụ tất
♦Phải, nhất định. ◇Nho lâm ngoại sử : Nhĩ kim vãn vụ tất lai, bất yếu hống ngã lão đẳng trước! , (Đệ ngũ tứ hồi).