e-hvtd v2.0 (9175)

浩然之氣 hạo nhiên chi khí
♦Chính khí, tinh thần chính đại cương trực. § Xuất xứ: ◇Mạnh Tử : Ngã thiện dưỡng ngô hạo nhiên chi khí (Công Tôn Sửu thượng ) Ta khéo nuôi dưỡng cái tinh thần chính đại cương trực của ta.